1.0 3 Aces 60 5 60 09.01.2017 00:00:00 CET 20.5 4.9 5 1kg des Zuckers zum Kochen
1kg zum Ende der Hauptgärung
38.8 21.6 Rezept exportiert aus dem Müggelland Rezeptkalkulator Link zum Originalrezept: https://brauerei.mueggelland.de/rezeptdetails/items/7999.html Pilsner Malz 12.5 4 Karamellmalz Pils 1 4 Rohrzucker, braun 2 1 Einmaischen 62 30 Rast 1 72 40 Rast 2 78 10 Hersbrucker Pure 60 7 60 Sorachi Ace 20 12 15 Sorachi Ace 10 12 15 Sorachi Ace 20.8 12 7 Fermentis Safale S-04 19.5